Aldatu titularra

Gaur egungo kontratuaren datuak

Izapidea hasteko, aldaketa zein kontratu-zenbakitan egin nahi duzun eta egungo titularraren NANa identifikatu behar dituzu.

Titular berriaren datuak

Izapidearekin jarraitzeko, titular berriaren informazioren bat behar dugu

tramite.cambio-titular.field.tipoCliente
NAN, AIZ, Pasaportea edo IFK
Kontu-zenbakiak IBAN formatua izan behar du: bi letra (Espainian: ES), bi kontrol-zenbaki eta 20 zenbaki gehiago.

Eskatzailearen datuak

NAN, AIZ, Pasaportea edo IFK